Zrakotesnost in termografija

Znanje, skrbno načrtovani detajli in kakovostna izvedba so najpomembnejši dejavniki, ki zagotavljajo, da bo nizkoenergijska hiša zadostila vsem potrebam za prijetno, zdravo, udobno in varčno bivanje.  Hiše Rihter so zgrajene kakovostno, o čemer se lahko prepričate tudi sami, saj ob vaši prisotnosti skrbno načrtujemo gradnjo in jo vestno izvajamo, po končani gradnji pa z različnimi meritvami dokazujemo kakovost zgrajene hiše. Med njimi sta tudi test zrakotesnosti in termografija zunanjega ovoja stavbe.

Zrakotesnost

Naprava za merjenje zrakotesnostiZrakotesnost je poglavitna lastnost zunanjega ovoja vsake sodobne hiše, še posebej, če je ta grajena v nizkoenergijskem ali pasivnem standardu. Slabo tesnjenje zunanjega ovoja se kot težava odraža v dveh stvareh. Najprej kot nedoseganje omenjenih standardov varčne gradnje, kar ima za posledico večjo porabo energije. Druga, bolj skrita težava je kondenzacija v konstrukciji hiše, ki v mnogih primerih ni takoj opazna, a lahko na daljši rok povzroči nepopravljivo škodo na objektu. Dobra zrakotesnost je torej nujnost in standard, brez katerega ni kakovostne nizkoenergijske in pasivne gradnje. V dobrih nizkoenergijskih hišah je priporočljiva zrakotesnost n50 ≤ 1,0 h-1. Izmenjava n50 = 1,0 h-1 pomeni, da bi se zrak v hiši pri tlaku 50 Pa zamenjal v eni uri.

Za pasivne hiše je potrebno doseči meritev tesnjenja zunanjega ovoja  n50 ≤ 0,6 h-1.  Izmenjava n50 = 0,6 h-1 pomeni, da bi se zrak v hiši pri tlaku 50 Pa zamenjal v 1,67 ure. V podjetju Rihter vam že ob podpisu pogodbe zagotovimo ustrezno zrakotesnost vaše hiše. To vam bomo pred zaključkom gradnje tudi dokazali s testom zrakotesnosti oziroma Blower-door testom. Test zrakotesnosti izvajamo s posebno merilno napravo, ki je sestavljena iz ventilatorja in merilne naprave. S pomočjo ventilatorja v objektu ustvarjamo nadtlake in podtlake po predpisanem standardu za meritve. Pri nastavljenih parametrih naprava istočasno preračunava tesnost zunanjega ovoja stavbe. Test zrakotesnosti opravljamo v fazi izgradnje po opravljenih inštalacijah, ko so končani vsi preboji zunanjega ovoja in so hkrati še možni popravki morebitnih slabo tesnjenih mest. Slabo tesnjena mesta odkrivamo s pomočjo dima in zelo natančnega merilnika pretoka zraka.

Termografija

Termovizijska-kameraTermografska analiza je nepogrešljiva metoda pri izvajanju energetskih pregledov objektov. Z njeno pomočjo lahko preverimo toplotne mostove v zgradbi, nepravilnosti pri vgradnji izolacijskih materialov in pravilno vgradnjo stavbnega pohištva. Vsi našteti dejavniki lahko vplivajo na slabo izoliranost zunanjega ovoja, ki ima za posledico izgubo energije, lokalno kondenzacijo in posledično plesen.

V podjetju Rihter se zavedamo problemov toplotnih mostov, zato imamo rešene vse detajle kritičnih mest, kjer se ti toplotni mostovi lahko pojavijo.