Rihter / Potek gradnje

Pot, ki jo mora posameznik prehoditi od prve zamisli o sanjski hiši do uresničitve teh sanj, je za posameznika zagotovo zahtevna.

Od prve zamisli o sanjski hiši do uresničitve teh sanj je pot, ki zahteva vrsto aktivnosti, nujnih za uspešno, pravočasno in usklajeno delo velike skupine ljudi, ki bo skrbela za vse aktivnosti od začetka do predaje ključa. Pomembno je, da je ta pot za vas čim krajša in da po njej stopate s čim lažjimi koraki, predvsem pa da po njej ne stopate sami.

Če želimo, da pot do cilja ni preveč zahtevna, da z nje ne zaidemo in da na njej ni nepredvidenih zapletov, se moramo skrbno držati zastavljene smeri, ki nas skupaj z vami pripelje do željenega cilja. V podjetju poskrbimo, da vaša pot postane naša skupna pot do končnega cilja, torej izgradnje vaše hiše, ki je ustvarjena po vaših željah in potrebah.

Zemljišče na katerem želite graditi vašo hišo, mora biti po občinskih odlokih namenjena gradnji objektov ali kot drugače pogovorno imenujemo parcela mora biti zazidljiva. Le na takšnem zemljišču je mogoče graditi.

V kolikor boste zemljišče kupili je priporočljivo, da se pred nakupom najprej pozanimate kaj in na kakšen način je možno graditi na izbranem zemljišču. Pred končnim nakupom priporočamo, da naročite in skrbno preučite lokacijsko informacijo v kateri so navedeni vsi ključni pogoji gradnje, predvsem omejitve. Te vam bodo delale največje težave, zato predlagamo, da se že v fazi nakupa obrnete po pomoč na naše podjetje. Zapisi v dokumentu so velikokrat zahtevni in za posameznika težko razumljivi. Pri tem vam bodo z veseljem pomagali naši strokovnjaki in vam na osnovi lokacijskih omejitev in vaših želja pomagali izbrati ali zasnovati najbolj primerno hišo.

V kolikor pa ste zgornji proces že izvedli sami in že imate izrisano idejno zasnovo, nam na naš kontakt prodaja@rihter.si pošljite vaše povpraševanje in mi vam bomo z veseljem pripravili ponudbo.

Vsak investitor in vsaka družina ima svoje bivalne navade in potrebe po prostorih v hiši in njihovih velikostih. Želje in potrebe posameznikov je potrebno uskladiti z danostmi zemljišča in pogoji prostorskih planov. V našem podjetju vas bomo z veseljem poslušali in vam svetovali ter podali ustrezne rešitve. V kolikor se odločite za prilagoditev katere izmed idejnih zasnov iz našega bogatega nabora vam takšno prilagoditev naredimo brezplačno. Seveda pa naši arhitekti z veseljem zrišejo tudi povsem individualno zasnovo.

Na podlagi idejne zasnove izdelamo ponudbo za hišo skladno z vašimi željami po izbiri konstrukcijskega sistema, gradbene faze in materialov. Po poslani prvi ponudbi se srečamo na skupnem sestanku, kjer ponudbo skupaj pregledamo in jo prilagodimo vašim željam in potrebam. Usklajena končna ponudba je tako osnova za pogodbo.

Pogodba se pripravi na podlagi usklajene idejne zasnove in končne ponudbe. S podpisom pogodbe, postanete cenjeni kupec ”naše hiše”. Nadaljnji koraki so pri nas že ustaljeni na način, da vas čim bolj razbremenimo in usmerjamo, tako da porabite čim manj vašega časa. Po podpisu pogodbe pa vse do predaje ključev bo namreč vaš stalni sogovorec Vodja projekta, kar pomeni, da vas bo ena oseba usmerjala in vodila skozi celoten proces. Vašo hišo pa bo seveda soustvarjalo večje število vseh zaposlenih, ki se v proces vključujejo kot strokovna pomoč vsak na svojem področju.

Po gradbeni zakonodaji je v času gradnje obvezna prisotnost nadzornika izbranega iz vaše strani, ki vam bo nudil strokovno pomoč. Priporočamo, da ga izberete že v tej fazi. Nadzornik je oseba, ki vas usmerja in vodi ter vam svetuje, hkrati pa preverja vaše izbrane izvajalce (tudi nas) ali so dela izvedena kakovostno, skladno s projektno dokumentacijo ter predpisi.

Od zamisli do izgradnje hiše je »dolga pot«, ki zahteva vrsto poslovnih del in nalog. Zato vam podjetje Rihter nudi celotno podporo – od samega začetka zasnove do izgradnje hiše na ključ. Veseli smo, da vam s tem lahko prihranimo nemalo časa in skrbi.

 

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)

Po usklajeni idejni zasnovi sledi faza priprave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. Ta del dokumentacije je namenjen pridobivanju mnenj od različnih mnenje dajalcev. Namen mnenj je potrditev skladnosti projekta s predpisi in možnost priključevanja objekta na komunalno in energetsko infrastrukturo. Po pridobitvi teh in uskladitvi projekta se vloži vloga za izdajo Gradbenega dovoljenja na pristojno Upravno enoto, ki izda Gradbeno dovoljenje. Ta proces izvaja pooblaščen arhitekt ali inženir samostojno v vašem imenu s čimer močno razbremeni vas kot investitorja. Tako lahko ta čas izkoristite za izbiranje barv, materialov in elementov za hišo, kar je podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje.

 

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)

Namen Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje je izvajalcem podati strokovna navodila za izvedbo gradnje, ki so usklajena z željami investitorja. V tej fazi se izdelajo:

  • Načrt s področja arhitekture
  • Načrt s področja gradbeništva
  • Načrt s področja elektrotehnike
  • Načrt s področja strojništva
  • Načrt s področja tehnologije

Na osnovi dokumentacije za gradbeno dovoljenje v podjetju Rihter izdelamo delavniške načrte, ki jih skupaj s kupcem še enkrat pregledamo in uskladimo. Za montažni del konstrukcije se Načrt s področja tehnologije (poimenovali ga bomo delavniški načrt) pripravlja skupaj s tehnologom, ki usklajuje zahteve zgoraj navedenih načrtov za vašo hišo.

V tej fazi se dorečejo vsi elementi hiše, kamor sodijo: barve površin, tako notranjih kot zunanjih, obloge, zunanja in notranja vrata ter okna z načini odpiranja, senčila, stikala, vtičnice, priključki za vodo in podobno. Seveda vas pri tem vodimo in usmerjamo ter svetujemo. Večina zgoraj navedenih elementov je odvisnih od postavitve pohištva, zaradi tega je v tej fazi pomembno, da imate dorečeno minimalno natančno postavitev kuhinje, kopalnice, utilitja in Wc-ja.

Po potrditvi delavniških načrtov s strani kupca sledi izdelava dokumentacije za proizvodnjo. Celotna izdelava in izvedba hiše se vnaprej predvidita in izrišeta v BIM tehnologiji.

Po predaji projekta za izvedbo sledi izdelava hiše v proizvodnji. Izdelava montažnih elementov v proizvodnji poteka na hidravličnih montažnih mizah, krojenje vseh stenskih, stropnih in strešnih konstrukcij pa se vrši na CNC-stroju, ki zagotavlja maksimalno točnost izdelave.

Zemeljska dela, izdelavo temeljev in talne plošče ali kleti večinoma izvedejo naši kupci sami. Lahko pa ta dela ponudimo tudi mi in jih izvedemo z našimi podizvajalci. Betonska dela morajo biti izvedena v skladu s statičnim izračunom, plošča mora biti čim bolj ravna in točnih dimenzij, tudi odprtine v plošči za stopnice, dimnik in odtoke morajo biti pravilno pozicionirane in natančno izvedene. Kontrola izvedbe je naloga nadzornika. Ko je talna plošča oz. klet izvedena, predstavnik podjetja Rihter opravi meritve in prevzem plošče. Poleg kvalitetno izvedenih betonskih del je potrebno veliko pozornosti nameniti izvedbi hidroizolacije. Kvalitetna hidroizolacija je bistvenega pomena za dolgo življenjsko dobo montažne hiše. Dobro izolirana mora biti že klet, pred montažo pa je potrebno položiti pasove hidroizolacije pod stenami pritličja. Kasneje se izolira celotna površina plošče. Posebnost pri montažnih hišah Rihter pa je, da se pred izdelavo fasade izvede tudi vertikalna hidroizolacija s talne oz. kletne plošče na montažne zunanje stene. S tem se prepreči vsakršna možnost prehoda vlage iz okolice v nosilno konstrukcijo hiše.

Tekom izdelave delavniške dokumentacije predstavnik podjetja Rihter preveri dostop na parcelo, da vemo, s kakšnimi transportnimi sredstvi bomo hišo lahko dostavili. V primeru, da se na parcelo ne da dostopati z vlačilci, v podjetju Rihter elemente montažne hiše izdelamo tako, da jih lahko na parcelo pripeljemo z manjšimi kamioni. Tako je dostava elementov na gradbišče skoraj vedno mogoča, kljub težje dostopni lokaciji. Tudi tako izkazujemo našo prilagodljivost.

Elemente montažne hiše pripeljemo na kamionih in jih montiramo s pomočjo avtodvigala. Najprej se namestijo stene pritličja in pritrdijo v betonsko ploščo s sidri za beton. Sledi montaža stropnih elementov, sten nadstropja oz. mansarde in strehe oz. strešnih elementov. Večinoma je montaža z avtodvigalom končana v dveh dneh, odvisno od velikosti hiše.

Takoj po postavitvi hiše se pristopi k izvedbi kleparskih in krovskih del ter vgradnji stavbnega pohištva, da je hiša v čim krajšem času zaščitena pred padavinami.

Po vgradnji oken večinoma sledi izvedba fasade. Vrsta fasade je odvisna od izbire konstrukcijskega sistema. Stranke lahko izbirajo med klasično ali leseno fasado.

Naslednjo fazo predstavljajo inštalacije tako elektro inštalacije kot strojne inštalacije. Po napeljavi inštalacij sledi zapiranje sten in stropov s ploščami, tal pa z estrihom.

Sledijo zaključna dela oziroma dela faze izvedbe ”na ključ”, ki zajemajo izvedbo slikopleskarskih del, polaganje podov in keramičnih ploščic, montaža sanitarne keramike, izvedba finih inštalacij ter vgradnja stopnic in notranjih vrat.

Po izvedbi zgoraj navedenih aktivnosti in del se naša pot z vami počasi zaključuje, pričenja pa se vaša pot vselitve in bivanja v hiši.

Od prihoda na gradbišče do zaključka smo z vami za različne gradbene faze različno dolgo:

Prevzem hiše med kupcem in podjetjem Rihter kot izvajalcem se opravi po zaključku pogodbenih del,
Ob prevzemu se izdela primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta obe stranki. Po podpisu prevzemnega zapisnika pričnejo teči pogodbeni garancijski roki.

 

Projektna dokumentacija izvedenih del (PID)

Projektna dokumentacija izvedenih del je namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja, evidentiranju objekta ter uporabi in vzdrževanju objekta. Projektna dokumentacija izvedenih del se izdela le v kolikor pride do sprememb in odstopanj od dokumentacije za izvedbo gradnje.

 

Dokazilo o zanesljivosti obejkta

Poleg primopredajnega zapisnika investitor prejme tudi Dokazilo o zanesljivosti objekta za pogodbena dela, s katerim dokazujemo, da objekt izpolnjuje bistvene zahteve in druge zahteve ter, da je skladen z gradbenim dovoljenjem. Dokazilo o zanesljivosti objekta je tudi priloga v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja.

montazne-hise-rihter-bergeggi-3.jpg