Novice / Zavezništvo za zeleno okrevanje

V podjetju Rihter strmimo k ohranjanju narave, okolja ter zdravega načina bivanja, zato smo pristopili k nacionalnemu zavezništvu za zeleno okrevanje. CER (Center energetsko učinkovitih rešitev) temelji na spodbujanju inovativnega podnebno nevtralnega krožnega gospodarstva in zelenih tehnologij (storitve, produkti in procesi, ki zmanjšujejo porabo energije in materialov,  zmanjšujejo in odpravljajo odpadke in emisije, povečujejo uporabo čiste energije in so bolj energetsko učinkoviti), ki imajo odgovore na okoljsko energetske izzive.

CER ima vlogo strokovnega telesa. Sodeluje pri strateško pomembnih odločitvah v interesu širše družbe.

Aktivnosti CER-a so:
–    spodbujanje orodij za pospeševanje podnebno nevtralnega gospodarstva in zelenih tehnologij (inovacije, poslovni modeli, finance, regulativno okolje, davki, spodbude, merjenje učinkov),
–    sodelovanje, povezovanje, odprtost, distributivnost pri razvoju zelenih tehnologij  (povezovanje različnih sektorjev, panog, akterjev, konkurentov in partnerjev),
–    ozaveščanje o pozitivnih, multiplikativnih učinkih podnebno nevtralnega gospodarstva (zdravje, znanje, izobraževanje, zelena delovna mesta, pravičnost, dvig BDP, varnost, prihodnost),
–    promoviranje slovenskega znanja, znanstvenih dosežkov, tehnoloških prebojev na področju zelenih tehnologij,
–    globalno mreženje in internacionalizacija.

Več informacij na http://www.cer-slo.si/.