Blog – old / Zakaj je trajnostna gradnja montažnih hiš pomembna za prihodnost našega planeta?

Zakaj je trajnostna gradnja montažnih hiš pomembna za prihodnost našega planeta?

Zakaj je trajnostna gradnja montažnih hiš pomembna za prihodnost našega planeta?

Številni okoljski izzivi  (podnebne spremembe, izčrpavanje virov, onesnaževanje okolja,…) s katerimi se srečujemo in o katerih čedalje več slišimo in beremo v medijih nas opominjajo na to, kako zelo pomembno je, da vsak posameznik in skupnost prispeva k trajnostnemu razvoju. Eno izmed ključnih področij, kjer lahko prispevamo k temu je tudi gradnja hiš. Trajnostna gradnja montažnih hiš je gradnja, kjer upoštevamo vplive na okolje, zmanjšujemo porabo virov ter ustvarjamo zdrave, energetsko učinkovite in trajnostne domove.

Pred začetkom načrtovanja in gradnje nove montažne hiše je smiselno razmisliti o trajnostni oz. sonaravni ter energijsko učinkoviti gradnji. Trajnostna gradnja montažne hiše namreč pomeni, da med načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in odstranitvijo objekta zasledujemo načela skrbnega ravnanja z okoljem ter ohranjanja naravnih virov in da je sama gradnja ter uporaba hiše ekonomična. Poleg tega so trajnostne stavbe prijazne do uporabnika in njegovega zdravja, hkrati pa so funkcionalne ter prispevajo k ohranjanju kulturnih in družbenih vrednot.

 

 

 

ZAKAJ JE TOREJ TRAJNOSTNA GRADNJA MONTAŽNIH HIŠ TAKO ZELO POMEMBNA ZA PRIHODNOST NAŠEGA PLANETA?

 

1. Zmanjševanje ogljičnega odtisa

Gradnja montažnih hiš ima velik vpliv na emisije toplogrednih plinov, zato si v podjetju Rihter prizadevamo zmanjšati ogljični odtis z uporabo energetsko učinkovitih materialov in konstrukcijskih sistemov, ki zmanjšujejo porabo energije. Poraba energije v montažnih hišah je na splošno zelo majhna, prav tako pa pri uporabi skozi celoten življenjski cikel nastaja zelo malo izpustov toplogrednih plinov ter odpadkov.

 

2. Varčevanje z viri

S trajnostno gradnjo montažnih hiš Rihter spodbujamo uporabo obnovljivih virov materialov, kot so les in drugi naravni materiali.  Vse montažne hiše Rihter so zgrajene iz lesa, ki skrbi za odlično toplotno izolacijo. Kljub svoji nizki gostoti ga odlikujejo odlične mehanske lastnosti, zaradi katerih se montažna gradnja odlikuje tudi kot potresno varna gradnja. Les v montažnih hišah poleg ostalih lastnosti zadržuje tudi toploto v prostoru,  uravnava vlago ter skrbi, da hiša diha.

Za trajnostne lesene montažne hiše je zelo pomembno, da ohranjajo naravne vire ter da sta njihova gradnja in uporaba karseda ekonomična, obenem pa takšen objekt ni le estetsko dovršen, ampak tudi celostno izoblikovan: to pomeni, da stanovalcem oz. uporabnikom omogoča brezskrben način življenja ter jim daje izvrstno zasnovano notranjost in vsestransko uporabno zunanjost za različne dejavnosti.

 

3. Izboljšana kakovost življenja

Trajnostna gradnja hiš ne vpliva samo na okolje, temveč tudi na kakovost življenja v hiši. V montažnih hišah ni škodljivih in zdravju nevarnih snovi,  kakovost zraka pa je zaradi vgrajenega prezračevanja zelo dobra ter pozitivno vpliva na zdravje. Predvsem pa je bivanje v takšnih hišah primerno za osebe, ki so podvržene raznim alergijam.

 

4. Dolgoročna ekonomska korist

Čeprav je morda začetna investicija v trajnostno montažno gradnjo višja, se lahko ta strošek hitro povrne skozi zmanjšane stroške energije in vzdrževanja. Energetsko učinkoviti sistemi, kot so toplotne črpalke z vgrajenim sistemom prezračevanja, sončni paneli in pametne inštalacije lahko znatno zmanjšajo stroške ogrevanja, hlajenja in oskrbe z električno energijo. To je še posebej pomembno sedaj, ko cene električne energije stalno naraščajo.

Vse več kupcev se danes zaveda pomena trajnosti in energijske učinkovitosti pri nakupu ali gradnji svojega doma. Zavedajo se vpliva, ki ga imajo njihove odločitve na okolje, in si želijo živeti v domovih, ki so v skladu s trajnostnimi načeli. Montažne hiš, ki jih gradimo danes imajo precej izboljšane tehnične ter tehnološke rešitve ključnih detajlov, pri postopku izdelave pa je uvedena stalna kontrola kakovosti.

Načrtovanje montažne hiše v podjetju Rihter je v celoti skladno z veljavnimi prostorskimi akti in tehničnimi predpisi. Vsaka gradnja v Sloveniji tako zadosti potresni ter požarni varnosti, energijski učinkovitosti in ustreza še ostalim zahtevam iz predpisov, predvsem pa nudi zdravo bivalno okolje. Lastnosti vgrajenih materialov ter proizvodov tudi ustrezajo zahtevam produktnih standardov, imajo ustrezne okolijske deklaracije, izvedba montažne hiše pa se sklada s predpisi s področja gradnje in je vsekakor narejena v skoraj nič-energijskem standardu (SNEH).

 

 

MONTAŽNE HIŠE GRADIMO ZA PRIHODNOST

 

Zakaj je pomembno, da gradimo tako zelo energijsko učinkovite stavbe in v njih izkoriščamo obnovljive vire energije? Pravi odgovor je, ker hiše ne gradimo za naslednjih 10 ali 20 let, temveč za nadaljnjih 50 ter več let. Če zdaj zgradimo tehnološko in tehnično zastarelo hišo, kako bo le-ta delovala čez 50 let?

Trajnostne lesene montažne hiše porabijo manj energije, ob njihovi gradnji, obratovanju in razgradnji nastaja manj izpustov toplogrednih plinov, manj nevarnih snovi ter manj odpadkov. Zagotavljajo tudi višjo raven bivalnega ugodja in nižje stroške delovanja v vsej življenjski dobi objekta.

Podjetje Rihter je dolgoletni promotor trajnostne gradnje in se že več kot 30 let ukvarja s tovrstno gradnjo. Naša predanost trajnosti in inovativnosti nam omogoča, da strankam ponudimo najboljše rešitve pri gradnji trajnostnih domov. Naši strokovno usposobljeni zaposleni imajo bogate izkušnje in znanje na področju trajnostne gradnje ter so pripravljeni pomagati strankam pri uresničitvi njihovih sanj.

Naše hiše so zasnovane tako, da maksimizirajo udobje in zdravje naših kupcev, hkrati pa zmanjšujejo negativne vplive na okolje. Sodelujemo z vodilnimi strokovnjaki s področja trajnostne gradnje in nenehno sledimo najnovejšim trendom ter tehnologijam, da lahko strankam ponudimo najboljše rešitve. Naš cilj je ustvariti domove, ki so varčni, zdravi in prijazni do okolja, hkrati pa ustrezajo potrebam in željam naših strank. Verjamemo, da smo pravi partner za uresničitev vaših sanj o lastnem domu.

Trajnostna gradnja montažnih hiš je ključnega pomena za prihodnost našega planeta. Kot posamezniki in skupnosti imamo odgovornost, da sprejmemo trajnostne pristope in tako soustvarjamo bolj zeleno in trajnostno prihodnost.