Blog – old / Zakaj je pomembno, da je hiša zrakotesna?

Zakaj je pomembno, da je hiša zrakotesna?

Zakaj je pomembno, da je hiša zrakotesna?

Znanje, skrbno načrtovanje z vsemi detajli in kakovostna izvedba so najpomembnejši dejavniki, ki zagotavljajo, da bo sodobna energijsko učinkovita stavba zadostila vsem sodobnim bivanjskim zahtevam. Vsi detajli stavbe morajo biti dobro rešeni ter zelo natančno določeni že v času načrtovanja, da lahko nato gradnja poteka natančno in v pravem vrstnem redu. Po končani gradnji pa z meritvami dokazujemo kakovost zgrajene stavbe. Mednje spadata termovizija, ki nam pokaže toplotne mostove, ter test zrakotesnosti, s katerim odkrijemo slabosti tesnjenja zunanjega ovoja stavbe, ki se opravi s posebno napravo po standardiziranem postopku, tako imenovanim blower door test.

 

                          

 

V leseni gradnji je zrakotesnost toplotnega ovoja stavbe bistvenega pomena za njeno trajnost, na kar je potrebno biti pozoren že od začetka načrtovanja stavbe, skozi celotno fazo gradnje in tudi v času uporabe le-te. Poškodba ali pomanjkljiva tesnitev stikov in prebojev zrakotesnega ovoja stavbe vodi v večjo porabo energije. Prav tako lahko na netesnih območjih v zimskem času prihaja do kondenzacije, ki ima za posledico poškodovanje posameznih materialov v toplotnem ovoju stavbe. Poleg tega pa se lahko začne pojavljati plesen, ki je škodljiva za zdravje uporabnikov.

Osnovne detajle in rešitve imamo v podjetju Rihter že pripravljene, kar potrjujemo z različnimi certifikati, predvsem s pridobljenim Evropskim tehničnim soglasjem, s katerim dokazujemo, da so konstrukcijski sklopi sestavljeni skladno z veljavno evropsko zakonodajo.

Kako se lotiti zrakotesnosti ?

Načrtovanje rešitev in detajlov zrakotesnosti v leseni montažni gradnji se začne že pred samim načrtovanjem stavbe, podrobneje pa v času tehnološke priprave objekta. Najpogostejša mesta, ki so lahko zaradi slabe izvedbe netesna, so vsi stiki v zunanji konstrukciji ter preboji zaradi izvedbe odprtin ter inštalacij.

Izvedba detajlov za zagotavljanje zrakotesnosti konstrukcijskih sklopov in celotne stavbe se začne že v proizvodnem procesu, v času montaže stavbe pa se zatesnijo vsi stiki med konstrukcijskimi elementi. Med vgradnjo strojnih in elektro inštalacij ter izvedbo krovsko kleparskih del pa se vsi preboji tesnijo sprotno. Bistvenega pomena je tudi zagotavljanje zrakotesne vgradnje stavbnega pohištva po principu RAL montaže, ki zagotavlja tesnjenje v treh ravninah.

Kakovost izvedbe tesnjenja je smotrno preverjati že v času gradnje stavbe, predvsem  po izvedbi vseh inštalacijskih del, ko so končani vsi preboji zunanjega ovoja in so hkrati še možni popravki morebitnih slabo tesnjenih mest, ki jih odkrivamo s pomočjo dima in zelo natančnega merilnika pretoka zraka. V zimskem času, ko je temperaturna razlika med zunanjostjo in notranjostjo ogrevane stavbe največja, je optimalna izvedba Blower door testa v kombinaciji s termografskim pregledom toplotnega ovoja. Takrat so mesta puščanja oziroma netesna mesta najbolje vidna na termografskem posnetku in jih je najlažje odkriti ter jih ustrezno zatesniti.

 

 

Zrakotesnost stavbe zagotavlja, da bo učinkovito deloval tudi prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote odpadnega zraka. Sistem prezračevanja z vračanjem toplote je v sodobnih, zrakotesno grajenih stavbah nujen in se kot standardni element vgrajuje v vse sodobne objekte.

Zagotavljanje zrakotesnosti toplotnega ovoja stavbe je torej kompleksno. Aktivnosti za njeno zagotavljanje je potrebno zagotoviti že v fazi projektiranja in še posebej v vseh fazah gradnje. Tudi kasneje v času uporabe stavbe je potrebno v primeru poseganja v ovoj stavbe paziti na zrakotesnost, zaradi tega samostojne posege uporabnikov v konstrukcijske sklope odsvetujemo, saj takšni posegi vplivajo tudi na garancijske pogoje. V našem podjetju takšne posege opravljamo v okviru servisne službe, ki delo opravi strokovno in kvalitetno, hkrati pa zagotavlja ohranitev garancije na konstrukcijo stavbe.

Več o zrakotesnosti si lahko preberete TUKAJ.