Vizija in poslanstvo

Naša vizija

Želimo biti fleksibilno podjetje s prožno vizijo, ki se zna odzvati na spremembe tako hitro kot to od njega zahteva okolje.

Naše podjetje se je v svoji preteklosti srečevalo in soočalo s številnimi izzivi, zato lahko danes z gotovostjo rečemo, da smo v tem času pridobili številne izkušnje, spoznanja in znanja, ki jih kot nove ideje vključujemo v dolgoročno strategijo razvoja našega podjetja.

Naše poslanstvo

Naše poslanstvo vidimo v odgovornosti do širšega družbenega okolja. Podjetje aktivno vključujemo v posamezne ravni družbe, kjer lahko pozitivno vplivamo na skladen in uspešen razvoj.

Nista dovolj le socialna in finančna varnost zaposlenih, ključnega pomena je tudi varnost vseh poslovnih subjektov, ki sodelujejo s podjetjem. Na dolgi rok to pomeni razvoj podjetja, ki zna uskladiti pričakovanja zaposlenih, poslovnih partnerjev, lastnikov in širšega okolja.

Naši cilji

Glavno vodilo, ki vodi do ciljev podjetja Rihter, je prilagodljivost uporabnikom, ki so naše največje bogastvo. Vsak projekt temelji na sodelovanju s stranko ter upoštevanju njenih individualnih želja in potreb. Z naročnikom tako vzpostavimo partnerski odnos in skupaj načrtujemo ter oblikujemo končne rešitve in začrtan cilj.

Naše dolgotrajne usmeritve

Pri delu stremimo tudi k dolgotrajnim usmeritvam, ki so:

  • uvajanje novih sistemov in organizacij v podjetje na poti k poslovni odličnosti,
  • povečanje prodaje posameznih programov,
  • stalna izboljšava obstoječih sistemov,
  • razvoj novih smeri in sistemov gradnje,
  • stalna notranja in zunanja izobraževanja zaposlenih,
  • sodelovanje z zunanjimi strokovnimi svetovalci in institucijami.