Novice / Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije
IME RAZPISA: Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

 

NAMEN OPERACIJE: je podpreti mala in srednja podjetja okvirno, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele ter na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu kakor tudi pri hitrejšem vstopanju na nove izvozne trge ter vključevanju v globalne vrednostne verige.

 

 

CILJI IN REZULTATI:

  • Prispevati k dvigu mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednjih podjetij preko uravnoteženega razvojnega pristopa za doseganje širših pozitivnih učinkov na okolje, družbo, ekonomski razvoj in poslovni izid.
  • Okrepiti sposobnosti perspektivnih malih in srednjih podjetij za uvajanje trajnostnih poslovnih strategij, modelov in praks, potrebnih za pospešeno vstopanje na nove izvozne trge in vključevanje v globalne verige vrednosti.
  • Dvigniti splošno ozaveščenost slovenskih malih in srednjih podjetij o nujnosti uvajanja trajnostnih poslovnih strategij in modelov za zagotavljanje dolgoročne mednarodne konkurenčnosti in vstopanje v globalne verige vrednosti.
  • Pospešiti transformacijo malih in srednje velikih podjetij skladno s cilji Slovenske strategije pametne specializacije tudi na treh prednostnih stebrih in sicer na področjih digitalizacije, uvajanja krožnega gospodarstva ter (S)Industrije 4.0..
  • Uveljaviti nov podporni instrument za pospeševanje internacionalizacije in izboljšanje kompetenc in storitev obstoječega podpornega okolja za MSP.

 

Povezave: www.eu-skladi.si , www.spiritslovenia.si

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«