Rihter prejel sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj MGRT in RS za izvajanje projekta BIOMOD HOUSE

Podjetje Rihter je prejelo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj MGRT in RS za izvajanje projekta BIOMOD HOUSE za Bio razgradljive modularne enote

Cilj projekta je razviti popolnoma leseno bivalno modularno enoto.

V okviru projekta bomo:

  • razvili module in bivalne modularne enote
  • razvili bio razgradljivo bivalno enoto z minimalnim vplivom na okolje v celotnem njenem življenjskem ciklu

Povezave: www.eu-skladi.si  

 

Za izvedbo projekta je bilo s strani Republike Slovenije in Evropske Unije podjetju odobrenih 144.664,13 eur. 

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije)  in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«