Novice / Rihter prejel sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj MGRT in RS
RS-ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo
spirit-slovenija
EU-evropski-sklad-za-regionalni-razvoj

Podjetje Rihter je prejelo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj MGRT in RS za izvajanje projekta BIOMOD HOUSE za Bio razgradljive modularne enote

Cilj projekta je razviti popolnoma leseno bivalno modularno enoto.

V okviru projekta bomo:

  • razvili module in bivalne modularne enote
  • razvili bio razgradljivo bivalno enoto z minimalnim vplivom na okolje v celotnem njenem življenjskem ciklu

Povezave: www.eu-skladi.si

Za izvedbo projekta je bilo s strani Republike Slovenije in Evropske Unije podjetju odobrenih 144.664,13 EUR.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Prejeli smo tudi sredstva za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«

– IME: Prenova procesov Bussiness Process Management Rihter

– NAMEN OPERACIJE: Preko procesnih izboljšav izboljšati konkurenčnost podjetja.

– CILJI IN REZULTATI: Izboljšave procesov na večjem številu področij v podjetju, kar bo močno povečalo konkurenčnost podjetja v mednarodnem merilu.

Povezave: www.eu-skladi.si

Za izvedbo projekta je bilo s strani Republike Slovenije in Evropske Unije podjetju odobrenih 20.000,00 EUR.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«