Novice / Razvoj trajnostnega objekta – Najino sožitje
V podjetju Rihter smo uspešno kandidirali na razpisu Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.

 

IME RAZPISA:  Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti – Sklop B: »Razvoj trajnostnega objekta (Rihter RTO) – Najino sožitje«

 

NAMEN OPERACIJE: je podpreti mala in srednja podjetja okvirno, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele ter na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu kakor tudi pri hitrejšem vstopanju na nove izvozne trge ter vključevanju v globalne vrednostne verige.

 

CILJI IN REZULTATI:

  • razvoj novega izdelka – RTO in povečanje konkurenčnosti na trgu
  • transformacija podjetja v trajnostno naravnano podjetje z vitkimi in trajnostnimi procesi
  • reševanje širšega družbenega problema – stanovanjske problematike mladih in starejših
  • izobraževanje zaposlenih ter širše javnosti na področju trajnosti in trajnostne gradnje

Povezave: www.eu-skladi.si , www.spiritslovenia.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«