Prednosti konstrukcijskih sistemov Rihter

Toplotna izolativnost

toplotna-izolativnost-hise-rihterToplotna izolativnost konstrukcijskih sistemov Rihter močno presega zakonsko predpisano dovoljeno toplotno prehodnost zunanjih konstrukcijskih elementov. Zadostna količina toplotne izolacije na ovoju hiše preprečuje ohlajanje hiše pozimi in pregrevanje hiše poleti.

Uporaba lesa, ki ima v primerjavi z ostalimi konstrukcijskimi materiali (kot so beton, jeklo in opeka) nizko toplotno prehodnost ter skrbno načrtovani in strokovno izvedeni detajli omogočajo gradnjo brez toplotnih mostov.

Zvočna izolativnost

Zaradi svoje vlaknaste strukture je kamena volna zelo dober zvočno izolativni material. Vgrajena kamena volna v stenah in stropu hiše deluje kot dušilec zvoka in preprečuje širjenje zvoka med prostori.

Požarna varnost

V vseh konstrukcijskih sistemih Rihter, razen v sistemu Natura, se kot toplotna izolacija med nosilno konstrukcijo uporablja kamena volna, ki spada v najvišji možni razred požarne odpornosti A1, to je v skupino popolnoma negorljivih materialov. V sistemih Optimal, Optimal +, Pasiv in Pasiv+ pa se kamena volna uporablja tudi kot fasadna toplotna izolacija.

Fazni zamik

Fazni zamik konstrukcije nam pove koliko časa »potuje« toplota z ene strani konstrukcije na drugo stran konstrukcije. Idealen fazni zamik konstrukcije je okoli 12 ur.

Zrakotesnost

Premišljeno načrtovana konstrukcija je pomembna tudi pri doseganju zrakotesnosti hiše. Pri konstrukcijskih sistemih z inštalacijsko ravnino se zrakotesnost hiše izvaja v ravnini med inštalacijsko ravnino in nosilno konstrukcijo. Z zagotavljanjem zrakotesnosti ovoja za inštalacijsko ravnino se omogoča poseg v območje inštalacij brez nevarnosti poškodbe zrakotesnega ovoja. Poškodovanje ovoja namreč pripelje do energijskih izgub, hkrati pa omogoči vlagi vstop v konstrukcijo.

Bivalno udobje

Način življenja in navade posameznikov se z leti spreminjajo. Večina investitorjev želi višjo bivalno temperaturo v hiši, se pa najdejo tudi izjeme, ki želijo nižjo. Pomembno je tudi, da se temperatura v posameznih delih hiše ne razlikuje od nastavljene temperature za več kot 2,5 °C. Za zagotavljanje ugodne temperature v vseh kotičkih hiše ob minimalnih stroških za aktivno ogrevanje in hlajenje ter minimalnemu onesnaževanju okolja se je potrebno natančno posvetiti toplotnemu ovoju hiše že v fazi njenega načrtovanja.

Hiše Rihter zaradi uporabe naravnih materialov in visoke tehnološke dovršenosti nudijo pozitivno bivalno ugodje. V vseh kotičkih hiše je temperatura konstantna, ne glede na zunanje razmere. Pihanje ob vetrovnih dnevih ki smo ga navajeni v starejših hišah, pa zaradi dobre zrakotesnosti ovoja v hišah Rihter ni mogoče.

Prednosti so vas sigurno prepričale za izbiro montažne hiše, sedaj pa še izberite konstrukcijski sistem, ki bi ga želeli imeti vgrajenega v vaši hiši.