Ogrevanje in prezračevanje

Nizkoenergijske hiše letno porabijo med 15 kWh/m2a in 30 kWh/m2a energije za ogrevanje na letni ravni.

Ogrevanje/hlajenje hiše ali z drugo besedo »ugodno bivanje« je glavni vzrok, zaradi katerega porabljamo največ energije. Energija se porablja za vzpostavljanje prijetne klime v bivalnem prostoru, ki meji na okolico s praviloma manj ugodno klimo. Hiša ni adiabatni sistem, v katerem bi lahko enkrat za vselej vzpostavili želeno temperaturo in bi taka za vedno ostala. Poleg izgub na zunanjem ovoju se izgube pojavljajo tudi s prezračevanjem in drugimi življenjskimi aktivnostmi stanovalcev.

prezracevalna-naprava-nilanUčinkovito ogrevanje, prezračevanje in priprava sanitarne vode je poleg nizkih stroškov ogrevanja v nizkoenergijskih hišah najbolj pomembna. Z izboljšanjem toplotne zaščite se zmanjšujejo tudi specifične toplotne izgube. Majhne toplotne izgube zahtevajo nizkotemperaturne ogrevalne sisteme in uporabo obnovljivih virov. Ravno iz teh razlogov se večina nizkoenergijskih hiš ogreva preko ploskovnega ogrevanja (talnega, stenskega ali stropnega).

Vse bolj pa se v nizkoenergijske hiše in tudi v pasivne hiše vgrajujejo kompaktne naprave, ki združujejo vse potrebne komponente za ogrevanje/hlajenje, prezračevanje in pripravo sanitarne vode. Delujejo na principu povezovanja vseh naštetih komponent in tako dosegajo maksimalne izkoristke. Koncept je zasnovan na drugačen način kot pri ostalih sistemih ogrevanja. Kompaktna naprava po sistemu toplotne črpalke zrak–zrak odpadnemu zraku odvzema toploto in segreva vstopni zrak za prezračevanje (obrnjen sistem je poleti za pohlajevanje).

Ogrevati ali ne ogrevati pasivno hišo?

Pasivna hiša ogrevanja skoraj ne potrebuje, ker se večina potrebne toplote pridobi na posreden (pasiven) način. Zaradi zelo visokega kriterija ugodja bivanja pa čisto brez ogrevanja vseeno ne gre. V podjetju Rihter vam svetujemo pri izbiri ustreznega sistema in pazimo, da pri tem ne povečujemo stroškov gradnje brez potrebe.

Več informacij najdete na našem spletnem mestu Pasivne hiše Rihter, kjer vam predstavljamo dva sistema ogrevanja za pasivne hiše: