Novice / Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Prejeli smo sredstva Javnega razpisa  za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«.

 

IME: E-poslovanje in E-marketing tuji trgi

 

NAMEN OPERACIJE:     Namen javnega razpisa je s pomočjo nepovratnih sredstev izvesti posamezne ukrepe za izboljšanje prodornosti in konkurenčnosti na tujih trgih. V okviru operacije se bodo izvedle naslednje aktivnosti:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Digitalizacija nastopov na sejmih
  • Spletne strani za tuje trge
  • Produktno-prodajni video
  • Krepitev kompetenc – usposabljanje

CILJI IN REZULTATI:     Vzpostavitev in nadgradnja elektronskega poslovanja z namenom povečanja konkurenčnosti in izboljšanja možnosti pri vstopu in širitvi na tujem trgu ter povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti.

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 30.000,00€.

Povezave: www.spiritslovenia.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«