Novice / Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo

V podjetju Rihter smo pričeli z izvajanjem projekta Povečanje proizvodno-poslovno-skladiščnih zmogljivosti Rihter in sprememba proizvodnega procesa.

Projekt predstavlja postavitev poslovno-proizvodno-skladiščnih prostorov podjetja, širitev zmogljivosti proizvodnje in sicer skozi nakup nove tehnološke opreme ter računalniške in programske opreme za digitalno nadgradnjo poslovnih procesov. Poudarek je na ukrepih, ki pospešujejo prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki imajo negativni ogljični odtis v okolje.

Projekt sofinancira Evropska unija – NextGenerationEU iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost.

Razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, Komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

Pričetek projekta: 1.11.2022

Konec projekta: 31.12.2025

Vrednost projekta: 2.372.251,75 € (brez DDV)

Znesek sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost: 809.870,88 € (brez DDV)