Novice / Strateška trajnostna in krožna transformacija poslovanja podjetja
Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025

Z veseljem sporočamo, da smo v podjetju Rihter d.o.o. uspešno zaključili  projekt Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025.

Javni razpis je osredotočen na oblikovanje in implementacijo Trajnostne in krožne strategije podjetja. Nova strategija vključuje celovite načrte za zmanjšanje okoljskega vpliva, optimizacijo virov ter spodbujanje ponovne uporabe in recikliranja. V podjetju smo tako postavili trdne temelje za prihodnjo rast in razvoj skozi integracijo trajnostnih in krožnih načel v naše poslovanje.

 

 

 

V podjetju Rihter že dlje časa sledimo ciljem Zero Waste strategije.  Zero Waste  je okoljevarstvena strategija oz. filozofija s ciljem zmanjševanja  odpadkov in maksimiranja recikliranja ter ponovne uporabe surovin. V podjetju Rihter že več kot dve leti odgovorno ravnamo z odpadki tako v upravi, proizvodnji kot tudi gradbišču. Že v času celovite trajnostne transformacije, ki smo jo začeli izvajati dve leti nazaj, smo se zavezali, da bomo ločeno zbirali odpadke, maksimalno optimirali njihovo lastno pakiranje ter zmanjšali uporabo okolju škodljivih materialov.   Ena naših inovativnih praks je uporaba lesene embalaže za večkratno uporabo, izdelane iz odpadnega lesa. Ta pristop nam omogoča, da zmanjšamo uporabo plastike in drugih neobnovljivih materialov za pakiranje.

Vzpostavili smo tudi sistem za recikliranje in ponovno uporabo embalaže, ki jo prejmemo od dobaviteljev. Namesto, da nepotreben material odvržemo, ga ohranimo ter ponovno uporabimo pri našem lastnem pakiranju.   Vsi zaposleni smo seznanjeni s pomembnostjo tega procesa in izobraženi o pravilnem ravnanju z odpadki. Med prvimi smo nase prevzeli odgovornost glede odpadkov in s tem razbremenili investitorja ter poskrbeli, da se z odpadki, ki nastanejo pri gradnji Rihter hiše, ustrezno ravna. Na lastne stroške odpeljemo odpadke iz gradbišča in oddamo ustreznim službam za recikliranje ali pravilno odlaganje odpadkov, kjer se materiali obdelajo ali reciklirajo na okolju prijazen način.

Verjamemo, da je trajnostno ravnanje ključno za ohranjanje čistega okolja in ustvarjanje boljše prihodnosti. Takšen pristop k ravnanju z odpadki ni le v skladu s standardi Zero Waste, temveč odraža tudi trajnostno in krožnostno vizijo  podjetja. Naša zaveza je odsev našega trajnostnega pristopa, ki je usmerjen k ustvarjanju boljše prihodnosti za vse prihajajoče generacije.