Konstrukcijski sistemi / Optimal

Omogoča gradnjo difuzijsko odprtega sistema, ki skupaj z visokoizolativnimi materiali zagotavljajo najvišjo stopnjo energijske učinkovitosti in bivalnega udobja.

Nosilna konstrukcija je obojestransko oploščena z nosilnimi ploščami, s katerimi zagotovimo večjo stabilnost, posebna izvedba inštalacijske ravnine pa preprečuje pokanje na spojih med vogali. Inštalacijska ravnina 60 mm je namenjena tudi razvodu inštalacij brez poseganja v zrakotesni ovoj hiše.

Zaradi vgrajene kamene volne v skupni debelini 310 mm je pri tem sistemu zelo dobra zvočna in požarna  varnost.

Ta sistem priporočamo vsem, saj predstavlja najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.

Konstrukcijski sistem

Optimal

  1. Mavčno kartonska ognjevarna plošča (GKF): 15 mm
  2. Lesene letve inštalacijske ravnine: 60 mm
  3. Toplotna in zvočna izolacija (kamena volna, λ = 0,038 W/m2K)  v inštalacijski ravnini: 50 mm
  4. OSB plošča s polepljenimi stiki: 15 mm
  5. Toplotna in zvočna izolacija (kamena volna, λ = 0,035 W/m2K) med nosilno konstrukcijo: 120 mm
  6. Lesena nosilna konstrukcija: 120 mm
  7. Mavčno vlaknena plošča: 15 mm
  8. Toplotna in zvočna izolacija (kamena volna, lamele λ = 0,040 W/m2K): 140 mm
  9. Armirna malta in mrežica: 4 mm
  10. Paropropustni končni sloj fasade: 2 mm

DEBELINA: 375 mm
TOPLOTNA PREVODNOST: 0,12 W/(m2K)
ZVOČNA IZOLATIVNOST: Rw ≥ 49 dB
POŽARNA ODPORNOST: REI 60 min
FAZNI ZAMIK: +10 h