Konstrukcijski sistemi za leseno montažno hišo / Optimal+
Konstrukcijski sistem

Optimal+

Tehnični podatki

  1. Mavčno kartonska ognjevarna plošča (GKF): 15 mm
  2. Lesene letve inštalacijske ravnine: 60 mm
  3. Toplotna in zvočna izolacija (kamena volna, λ = 0,038 W/m2K)  v inštalacijski ravnini: 50 mm
  4. OSB plošča s polepljenimi stiki: 15 mm
  5. Toplotna in zvočna izolacija (kamena volna, λ = 0,035 W/m2K) med nosilno konstrukcijo: 160 mm
  6. Lesena nosilna konstrukcija: 160 mm
  7. Mavčno vlaknena plošča: 15 mm
  8. Toplotna in zvočna izolacija (kamena volna, lamele λ = 0,040 W/m2K): 140 mm
  9. Armirna malta in mrežica: 4 mm
  10. Paropropustni končni sloj fasade: 2 mm

DEBELINA: 415 mm
TOPLOTNA PREVODNOST: 0,11 W/(m2K)
ZVOČNA IZOLATIVNOST: Rw ≥ 50 dB
POŽARNA ODPORNOST: REI 60 min
FAZNI ZAMIK: +11 h

Sistem Optimal+ je nadgradnja sistema Optimal z odebeljeno konstrukcijo zunanjih sten in s povečano debelino toplotne izolacije strehe. S tem sistemom v večini primerov ob upoštevanju pravilne gradnje stavbnega pohištva ter orientiranosti na parceli, dosežemo standard pasivne gradnje. Pri izbiri tega sistema lahko zato  pridobite nepovratna sredstva Ekosklada po trenutno veljavnih pogojih.