Blog – old / 6 ključnih nasvetov za uspešen nakup zazidljive parcele: Rihterjev vodič

6 ključnih nasvetov za uspešen nakup zazidljive parcele: Rihterjev vodič

6 ključnih nasvetov za uspešen nakup zazidljive parcele: Rihterjev vodič

Nakup parcele namenjene za gradnjo stanovanjske hiše je zelo pomembna odločitev in pred samim nakupom je nujno potrebno preveriti določena dejstva, ki nam lahko prihranijo veliko slabe volje in na koncu tudi denarja. V podjetju Rihter smo za vas pripravili kratek pregled za enostavnejši nakup prave zazidljive parcele.

 

KAJ VAM SVETUJEMO V PODJETJU RIHTER?

Preverba namembnosti zemljišča na portalih Piso in Gurs:

Vsako zemljišče, kjer bomo gradili mora biti kategorizirano kot stavbno zemljišče. V primeru, da zemljišče ni stavbno je potrebna prekategorizacija, če je to seveda mogoče. To je dolgotrajen postopek, za katerega je potrebno plačati odškodnino, ki je odvisna od bonitete zemljišče. Strošek tega je lahko več tisoč Evrov.

 

Preverba zemljiško-knjižnega stanja:

Zemljišče mora biti vpisano v zemljiško knjigo, ob nakupu pa mora biti prosto vseh bremen. V primeru, da zemljišče zemljiško-knjižno ni urejeno, Vam nakup odsvetujemo. Če je zemljišče obremenjeno npr. s hipoteko, mora lastnik zemljišča dobiti od upnika namero, da se bo v primeru prodaje zemljišča breme izbrisalo.

 

Zemljiška parcela pod naklonom:

V primeru, da parcela ni ravna bodo po vsej verjetnosti potrebni podporni zidovi (škarpe) ali pa izvedba kleti. Pred samim nakupom parcele je zelo dobro predvideti tudi ta strošek, ki velikokrat ni zanemarljiv, je pa pred samo gradnjo nujno potreben.

 

Dostop do parcele:

Zelo pomembno je, da je parcela dostopna iz javne poti, ceste. V primeru, da parcela takšnega dostopa nima, je potrebno preveriti, če so urejene služnostne poti iz sosednjih parcel. Brez služnostne poti dostop do parcele ni mogoč. Pred nakupom parcele je služnost potrebno nujno urediti, le ta pa mora biti vpisana v Zemljiški knjigi.

 

Komunalna opremljenost parcele in komunalni prispevek:

Preveriti je potrebno, če je na parceli priključek za vodovod in kanalizacijo – če tega na parceli ni, se je potrebno pozanimati kje se nahajajo najbližji priključki, ki so predvideni za ureditev priklopa. Preveriti je potrebno, kje poteka elektro in telekomunikacijsko omrežje. V primeru, da so priključki in omrežja precej oddaljena, je potrebno predvideti tudi ta dodaten strošek, saj boste morali sami financirati izvedbo do vaše parcele. O višini komunalnega prispevka se pozanimajte na občini pod katero spada izbrana parcela. Višina prispevka je odvisna od občine, saj ga določa Pravilnik za odmero komunalnega prispevka.

 

Kaj je za Vas ustrezna parcela?

Dobro je vedeti kakšno hišo si želite postaviti na parceli in predhodno preveriti ali je takšna arhitektura na izbrani parceli sploh mogoča. Ta podatek vsebuje lokacijska informacija v kateri so zapisani arhitekturni pogoji gradnje. Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence in nas seznani s pravili urejanja prostora, ki veljajo na tem zemljišču, v njej so zapisani veljavni prostorski akti, namenska raba zemljišča, dopustni objekti, dejavnosti in morebitne omejitve.

Najpomembnejše pri vsem tem pa je, da si lahko predstavljate, da boste na izbrani parceli postavili hišo v kateri boste živeli dolgo časa in se počutili varno in udobno. Večina ljudi hišo gradi samo enkrat, tako da je prava in preudarna odločitev zelo pomembna.